Udvalg

Der kan på generalforsamlingen nedsættes ad hoc udvalg til at varetage nogle specifikke opgaver, som har en tidsbestemt karakter på baggrund af vedtagne opgavebeskrivelser. Bestyrelsen kan også nedsætte udvalg. Udvalgene refererer i det løbende arbejde til Bestyrelsen og har kun den beslutningskompetence, som er defineret i opgavebeskrivelsen.

I øjeblikket er der nedsat følgende udvalg:

Altanudvalg

Dette ledes af Michael Fagerlund Andersen.