Vedligeholdelse og drift

 

Årlige vedligeholdelsesplaner

Bestyrelsen udarbejder i samarbejde med foreningens byggetekniske rådgiver en vedligeholdelsesplan, hvor større og mindre vedligeholdelsesarbejder på bygninger og anlæg planlægges i en 5-årig plan. Vedligeholdelsesplanen skal opfattes som et dynamisk dokument, idet der i løbet af året kan vise sig uforudsete udgifter.