Generalforsamlinger

gf6gf

Jvf. foreningens vedtægter afholdes der ordinær generalforsamling en gang om året. Der er  valg til bestyrelsen og regnskab for det foregående år og budget for det indeværende år fremlægges af bestyrelsen til godkendelse af  generalforsamlingen. På nogle i vedtægterne angivne betingelser kan der indkaldes og afholdes ekstraordinære generalforsamlinger.

Her på siden kan du læse referaterne fra de sidst afholdte generalforsamlinger.

Referater af generalforsamlinger

649+-+Vedt%c3%a6gt649+-+Ref.+G+27.04.2016649+-+%c3%85rsrapport+2015649+-+Ref.+GF+27.04.201

649+-+Ref.+GF+27.04.2015

Referat X-GF 10.09.2014

Referat GF 31.03.2014

Referat X-GF 02.09.2013

Referat GF 10.04.2013

Referat GF 27.03.2012

Referat X-GF 24.05.2011

Referat X-GF 31.08.2010

Referat GF 13.04.2010

Referat GF 30.04.2009

Referat GF 09.07.2008