Bestyrelsen

Bestyrelsesmedlemmerne vælges, som det fremgår af foreningens vedtægter, for 2 år ad gangen på den ordinære generalforsamling i april. Der vælges samtidig to suppleanter, som kan træde ind i bestyrelsen, hvis et medlem udtræder af bestyrelsen i utide. Suppleanterne deltager normalt ikke i bestyrelsesmøderne, som afholdes månedligt den første mandag i måneden. Punkter, som ønskes taget op på bestyrelsesmødet, skal meddeles bestyrelsen på Andelsforeningens mail, sortedammen@yahoo.dk., hvor også andre henvendelser til bestyrelsen skal rettes til.

I nødstilfælde kan der sendes en sms til Carsten vicevært, se under Kontakter.

Den nuværende bestyrelse består af følgende medlemmer:

Anne-Katrine

Anne-Katrine Mathiassen, Formand, 59H, 4

Ulla

Ulla Lindequist, Næstformand, 59E, 1.th.

IMG_1469 (4)

Elisabeth Toft Rasmussen, medlem, 59G, 2.

Personale_Randi Nygaard Milsted_03051235

Randi Milsted, medlem, 59H, 3.tv.

Mette

Mette Trier, kasserer, 59B, 4.

Suppleanter til Bestyrelsen:

 

Tinna Milsted Sanchez, 59I, 2.