Til- og fraflytning

 IMG_1695

Ved køb, salg, indflytning og udflytning af lejligheder i andelsboligforeningen er der en række regler og procedurer, der skal overholdes. Nederst på siden er der et dokument, som beskriver reglerne ved salg af lejligheder.

Udover reglerne for salg af andele er der en række andre ting, man skal være opmærksom på ved især indflytning i lejligheder, hvor der skal foretages renovering af lejligheden. Først og fremmest er det altid en god idé i god tid at advisere naboerne ved opslag på opslagstavlerne i opgangene om, hvad der skal ske og hvornår. Husk også at læse husordenen grundigt før renoveringen igangsættes.  Især hvor der er tale om foranstaltninger, som vil støje og støve, er det meget vigtigt, at dette sker i overensstemmelse med de regler, som hus-ordenen tilskriver.

 

5550393-nabost_jjpg

 

Det er også meget vigtigt, at de nødvendige tilladelser i kommunen er på plads, før renoveringen går i gang. Hvis der er tvivl om, hvordan man skal forholde sig, så kontakt viceværten, som kan være behjælpelig med alle de praktiske ting. Han kan også anvise håndværkere, som kender ejendommen og derfor ofte vil kunne gøre arbejde bedre og under større hensyntagen til ejendommens særpræg. Du kan også finde adresser på nogle af disse håndværkere under Kontakter.

 

Venteliste

Foreningen har en venteliste for personer, der er interesseret i at komme i betragtning til en lejlighed. Det er andelshaverne, der indstiller til ventelisten. Hver andelshaver kan indstille tre personer (eller par) til listen. Det foregår ved, at man i en mail til foreningens mail Sortedammen@yahoo.com skriver navn på den indstillede og den mailadresse, hvortil opkrævning af ventelistegebyr samt salgsopslag på andele skal sendes. Opkrævning og anden kommunikation foregår derefter på mail. Det er derfor vigtigt, af ventelistemedlemmer selv er opmærksomme på at meddele eventuelle ændringer i mailadresse.

Manual for salg af andele