Andelsforeningen

Andelsforeningen A/B Sortedam Dossering 59 A-K ligger ud til Sortedam Dosseringen i frimurernes gamle bygning opført i palæstil i 1900 af Ludvig Knudsen. Bygningen er opkaldt efter Kronprins Frederik – søn af frimurernes protektor Christian IX – og hans gemalinde, Kronprinsesse Louise.

Bygningen sætter sit markante præg på omgivelserne, og Andelsforeningen ser det som et af sine vigtigste formål at bevare bygningens særtræk og kvalitet.

Andelsforeningen blev stiftet i 1984, og for at komme i betragtning til en lejlighed skal man være skrevet op af en af andelshaverne.

Man kan kun komme i betragtning til en bolig i andelsforeningen, hvis man er skrevet op på en venteliste af en andelshaver. Alle henvendelser til andelsforeningen bedes rettet til foreningen mail: sortedammen@yahoo.dk.